top of page

PRIVACY VERKLARING
 

Linda van den Burg Fotografie
Barneveld
www.foto-linda.nl
www.lindavandenburg.com
KvK 56143257
 

Linda van den Burg Fotografie respecteert privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Er vindt uitsluitend verwerking plaats in overeenstemming met deze privacy verklaring en met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.
 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Verwerking van de verstrekte persoonsgegevens is op grond van totstandkoming en uitvoering van de dienst. De gegevens die verwerkt worden zijn:

 • NAW gegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geboortedatum;

 • Overige gegevens verstrekt per contactformulier, mail of anders.
   

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Alleen met toestemming van ouders of voogd worden persoonsgegevens van kinderen onder de 16 verwerkt.
 

VERWERKINGSDOELEINDEN

Het verstrekken van bovengenoemde persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst, waaronder:

 • Telefonisch, mail, whatsapp, LinkedIn, Instagram, of Facebook contact;

 • Afleveren van fotoproducten;

 • Financiële verwerking.
   

BEWAARTERMIJNEN

Persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan noodzakelijk, of wettelijke verplicht, om de doelen waarvoor deze worden verzameld te realiseren. Contactgegevens blijven bewaard tot u verzoek indient deze te verwijderen of in het geval Linda van den Burg Fotografie beëindigd. Alle gepubliceerde foto’s zijn met toestemming vrijgegeven.


DOORGIFTE AAN DERDEN EN GEHEIMHOUDING

Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden zoals overeengekomen of om te voldoen aan wettelijke verplichting. Met ieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.


INTERNATIONALE DOORGIFTE

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER).


BEVEILIGING

Ter bescherming van persoonsgegevens zijn passende organisatorische en technische maatregelen toegepast om misbruik, verlies of onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde verwerkingen tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, er aanwijzingen zijn van misbruik of meer informatie wenst over de toegepaste beveiliging, neem contact op.


RECHTEN

U heeft recht een overzicht van uw persoonsgegevens te ontvangen. Net als het indienen van een verzoek om de persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen indien die gegevens onjuist, niet van belang zijn, of zij in strijd zijn met de wet- en regelgeving. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Linda van den Burg Fotografie zal zo snel mogelijk, maar ten minste binnen 4 weken, gehoor geven aan een verzoek. In dit geval is identificatie vereist om te controleren of u daadwerkelijk diegene bent die u zegt te zijn. Dit kan middels het meesturen van een identiteitsbewijs waarbij de pasfoto, paspoortnummer, BSN en de andere documentgetallen niet zichtbaar zijn (bv. zwarte markering).


COOKIES

De website verzamelt informatie met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek wordt opgeslagen op de computer, tablet of telefoon. De cookies worden gebruikt voor zowel functionele als analytische doeleinden, met behulp van Google Analytics, om te zorgen voor een goed werkende website en het verbeteren van gebruikersgemak. Hiermee worden bezoekersgegevens vastgelegd zoals het IP adres en welke pagina’s er zijn bezocht. Met Google is overeengekomen dat gegevens niet met derden worden gedeeld en is tevens een verwerkersovereenkomst gesloten


WIJZIGEN PRIVACY VERKLARING

Deze privacy verklaring kan wijzigen. De meest actuele versie zal beschikbaar zijn op de website.

 

Linda van den Burg Fotografie Versie 1.0 – 2022

bottom of page